Biblijna droga krzyżowa

Pomogła Ci jakaś modlitwa? Któryś ze Świętych jest Ci szczególnie bliski?...

Moderator: Moderatorzy

Ukasz

Biblijna droga krzyżowa

Post autor: Ukasz » 22 mar 2020, 14:44

Przeżywamy szczególny Wielki Post. Pandemia zamknęła wielu z nas w domu. Zostały odwołane nabożeństwa wielkopostne, jak gorzkie żale czy droga krzyżowa – a jednocześnie jesteśmy zachęcani, by odprawiać je prywatnie, np. w domach lub wspólnotowo przez Internet. Mi są bardzo bliskie rozważania, jakie napisał dla naszej wspólnoty Robert Łajewski. One są nieco ukryte w środku książeczki (s. 33-49) http://sychar.org/modlitwa/sycharowska- ... zyzowa.pdf i formalnie przeznaczone tylko do modlitwy indywidualnej i tylko dla męża, więc rzadko korzysta się z nich w zbiorowej modlitwie. Ponadto mam szczególne upodobanie do wiązania mojego życia duchowego możliwie bezpośrednio ze Słowem Bożym. Chętnie wszedłbym więc w rozważania biblijnej drogi krzyżowej, o nieco odmiennych stacjach, które w 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził do medytacji i do publicznego odprawiania.
Chciałbym więc Was zaprosić do wspólnego spotkania z wersją, która łączy tę listę stacji z odpowiednimi cytatami z Pisma Świętego, z wersami Hymnu o miłości i sytuacjami, które znamy z własnego doświadczenia. Cytaty wziąłem po części z rozważań zamieszczonych przez katedrę łódzką http://www.katedra.lodz.pl/1107-biblijn ... y%C5%BCowa, trochę wybierałem sam. Tu są możliwe zmiany, ale zarazem i tak pozostaniemy w wąskim kręgu konkretnych tekstów ewangelicznych. Dwa następne elementy to propozycja, inspirowana przepięknym tekstem Roberta Łajewskiego. Wersy hymnu możemy przestawiać, ale ich lista pozostaje w zasadzie niezmienna: św. Paweł wylicza 15 (lub 16, jeśli uwzględnimy kolejny wers) cech miłości. Skojarzenia w sytuacjami lub etapami kryzysu to tylko moja delikatna sugestia, która ma tylko pomóc odnieść stacje do osobistego doświadczenia.
Przede wszystkim w tym punkcie możemy zrobić to, do czego służy forum: podzielić się własnym doświadczeniem, aby razem zbliżyć się do Boga. Nie proponuję żadnej konkretnej formy, ale chodzi o to, żeby odnieść jedną lub więcej stacji do faktów i osobistych przeżyć. Sam poczekam, czy ktoś będzie chciał wziąć udział w takim rozważaniu, a jeśli tak – to opiszę coś ze swojego życia. Może w ten sposób zgromadzimy materiał, który innym pomoże w indywidualnym kontemplowaniu Męki Pańskiej, a może nawet wyniknie z tego coś, co będzie służyć wspólnocie w innej formie.
1 Jezus w Ogrodzie Oliwnym.
Z Ewangelii według św. Łukasza (22, 39-46)
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».
Hymn o miłości:
Miłość łaskawa jest
[Sytuacja:] kryzys wychodzi na jaw

2 Jezus zdradzony przez Judasza.
Z Ewangelii według św. Łukasza (22, 47-53)
Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?» Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: «Panie, czy mamy uderzyć mieczem?» I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: «Przestańcie, dosyć!» I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności».
Hymn o miłości:
Miłość nie pamięta złego
[Sytuacja:] zdrada wychodzi na jaw

3 Jezus skazany przez Sanhedryn.
Z Ewangelii według św. Łukasza (22, 66-71)
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli: «Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam!» On im odrzekł: «Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej». Zawołali wszyscy: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Odpowiedział im: «Tak. Jestem Nim». A oni zawołali: «Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego».
Hymn o miłości:
Miłość wszystko przetrzyma
[Sytuacja:] ona: to koniec

4 Piotr wypiera się Jezusa.
Ewangelii według św. Łukasza (22, 54-62)
Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto». Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym z nich». Piotr odrzekł: «Człowieku, nie jestem». Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem». Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Hymn o miłości:
Miłość wszystkiemu wierzy
[Sytuacja:] nigdy Cię nie kochałam

5 Jezus sądzony przez Piłata.
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 13-25)
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię».
Zawołali więc wszyscy razem: «Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!» Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.
Hymn o miłości:
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości
[Sytuacja:] rozprawa

6 Jezus biczowany i koronowany cierniem.
Z Ewangelii według św. Mateusza (27, 26-31)
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Hymn o miłości:
Miłość nie unosi się pychą
[Sytuacja:] widzę mój udział w kryzysie

7 Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Ewangelii według św. Jana (19, 16-17)
Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
Hymn o miłości:
Miłość nie unosi się gniewem
[Sytuacja:] zgoda na separację

8 Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
Z Ewangelii według św. Marka (15, 20)
I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
Hymn o miłości:
Miłość łaskawa jest
[Sytuacja:] Sychar

9 Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 27-31)
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»
Hymn o miłości:
Miłość nie szuka poklasku
[Sytuacja:] źli doradcy

10 Jezus przybity do krzyża.
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 33-38)
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski».
Hymn o miłości:
Miłość cierpliwa jest
[Sytuacja:] akceptacja życia w samotności

11 Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi.
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 39-43)
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Hymn o miłości:
Miłość nie dopuszcza się bezwstydu
[Sytuacja:] złożenie nadziei w Bogu

12 Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa.
Ewangelii według św. Jana (19, 25-27)
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Hymn o miłości:
Miłość współweseli się z prawdą
[Sytuacja:] rozłąka z dziećmi

13 Jezus umiera na krzyżu.
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 44-47)
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
Hymn o miłości:
Miłość wszystko znosi
[Sytuacja:] zwątpienie

14 Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu.
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 50-54)
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.
Hymn o miłości:
Miłość we wszystkim pokłada nadzieję
[Sytuacja:] symboliczne pożegnanie

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości