Strona 1 z 1

Cierpienie - co z nim można dobrego zrobić?

: 25 lis 2017, 11:25
autor: Nirwanna
...można je przyjąć i ofiarować. Wchodząc na najwyższą szkołę jazdy.
Dla świeżych sycharków i nie tylko: https://www.youtube.com/watch?v=yiMRhipBOxc

Re: Cierpienie - co z nim można dobrego zrobić?

: 16 sty 2019, 10:43
autor: krople rosy

Re: Cierpienie - co z nim można dobrego zrobić?

: 31 sty 2019, 14:01
autor: LRKG
"...Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia..." Moje cierpienie otworzyło mi oczy, zobaczyłam ile ludzi wokół mnie cierpi nieraz jeszcze bardziej. Staram się już nie narzekać, ale pocieszać innych choć może nie zawsze jest to takie proste.

Re: Cierpienie - co z nim można dobrego zrobić?

: 31 sty 2019, 15:51
autor: ozeasz
Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję,
tam gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.

Re: Cierpienie - co z nim można dobrego zrobić?

: 22 mar 2019, 12:53
autor: Metanoja1
Wszelka doskonałość chrześcijańska polega na tym, aby:
1. Chcieć stać się świętym: Jeśli kto chce pójść za Mną;
2. Wyrzec się: niech się zaprze samego siebie;
3. Cierpieć: niech weźmie krzyż swój;
4. Działać: i niech Mnie naśladuje.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort "List okólny do przyjaciół Krzyża"